Om Orion Skatt

Orion Skatt är en ny skattebyrå med spetskompetens inom svensk och internationell företagsbeskattning, individbeskattning och mervärdesskatt.

Byråns grundfilosofi är att tillhandahålla proaktiv, kundorienterad och praktisk skatterådgivning. För att lyckas med detta tillhandahåller vi inte enbart traditionell rådgivning utan även möjlighet för större verksamheter att hyra in skatteresurser för att fylla kompetensbehovet in-house vid t.ex. arbetstoppar, projekt och föräldralediga ordinarie skattejurister. 

Vi arbetar med olika arvoderingsmodeller för att kunna tillgodose olika klienters önskemål och våra avtal följer den allmänna branschpraxis som finns att tillgå.

Våra tjänster - Skatterådgivning

 • Bolags-/koncernstrukturer
 • Förvärv, försäljningar och omstruktureringar
 • Beskattning av fastigheter och fastighetsbolag
 • Skattemässig due diligence
 • Verksamhetsetableringar och bedömning av fast driftställe
 • Koncernbeskattningsfrågor och ränteavdragsberäkningar
 • Skatteberäkning, deklarationer och skatteredovisning (IFRS & K3)
 • Internprissättning och inkomstallokering
 • Skatteavtal
 • Generationsskiften, exit-lösningar och ägarförändringar
 • Skatteoptimering (3:12-reglerna och K10-beräkningar)
 • Deklarationer och bilagor (K10, K13 m.m.)
 • Utsändning och mottagande av personal/nyckelpersoner
 • Brutto-/nettolöneberäkningar
 • Incitamentsprogram
 • Expertskatt
 • SINK, A-SINK
 • Förmånsbeskattning och socialavgifter
 • Beskattning av nationella och internationella transaktioner
 • Moms i fastighetssektorn och andra verksamheter
 • Skatte- och likviditetsoptimering
 • Biträde vid frågor från Skatteverket
 • Biträde vid skatterevisioner och skatteprocesser
 • Biträde vid ansökningar om förhandsbesked och dialogsvar
 • Frivilliga rättelser

Tax Interim & Insourcing

Vi har noterat en ökad efterfrågan på inhyrda skattespecialister till större företag och organisationer vilket är naturligt då det finns många fördelar med det. Vår erfarenhet är att det finns många olika situationer där insourcing-tjänster inom skatt efterfrågas. Att ha en in-house skatteexpert ger helt andra förutsättningar för ett proaktivt arbete på skatteområdet, det minskar också risken för att skattefrågor helt förbises. Att enbart förlita sig på externa skattespecialister kräver att den funktion som är ansvarig för skatten har så pass bra förståelse för skattefrågor att de vet när de ska involvera de externa rådgivarna. Detta beror på att komplexiteten inte enbart ligger i att svara på frågorna utan också att identifiera dem. 

De bolag som redan har en renodlad skattefunktion är ofta väl medvetna om detta och när abrupta avbrott p.g.a. exempelvis föräldraledigheter och uppsägningar dyker upp finns därmed en insikt om vilken exponering det innebär. Att i sådana situationer tillfälligt kunna hyra in en skattejurist är därför något som fler och fler bolag eftersöker.

Några situationer där vi noterat en ökad efterfrågan av Tax Interim & Insourcing-lösningar är följande:

Ni överväger att bygga upp en intern skattefunktion, men av olika skäl vill ni inledningsvis ha en Tax Interim-specialist, exempelvis för att utvärdera behovet av en intern skattefunktion eller för att ni ännu inte hittat rätt kandidat.

Ni behöver  förstärka skattekompetensen på företaget på grund av arbetstopp (exempelvis deklarationssäsong och kvartals-/årsbokslut) eller ett stort projekt (förvärv, omstrukturering, fusion, verksamhetsförändringar m.m.).

Ni har en ordinarie skattejurist som är frånvarande eller har sagt upp sig (föräldraledighet, tjänstledighet, sjukfrånvaro eller annat skäl). 

Ni har noterat ökade regulatoriska krav på skatteområdet, exempelvis vad gäller obligatorisk skatterapportering (DAC6/MDR), internprissättningsdokumentation (transfer pricing), land-för-land-rapportering (CbC-rapportering) och ränteavdrag, och ni behöver en intern skattefunktion som sätter upp era processer och är behjälplig vid justeringar av redovisningssystem.

Ni överväger att bygga upp en intern skattefunktion, men av olika skäl vill ni inledningsvis ha en Tax Interim-specialist, exempelvis för att utvärdera behovet av en intern skattefunktion eller för att ni ännu inte hittat rätt kandidat.
Ni behöver  förstärka skattekompetensen på företaget på grund av arbetstopp (exempelvis deklarationssäsong och kvartals-/årsbokslut) eller ett stort projekt (förvärv, omstrukturering, fusion, verksamhetsförändringar m.m.).
Ni har en ordinarie skattejurist som är frånvarande eller har sagt upp sig (föräldraledighet, tjänstledighet, sjukfrånvaro eller annat skäl).
Ni har noterat ökade regulatoriska krav på skatteområdet, exempelvis vad gäller obligatorisk skatterapportering (DAC6/MDR), internprissättningsdokumentation (transfer pricing), land-för-land-rapportering (CbC-rapportering) och ränteavdrag, och ni behöver en intern skattefunktion som sätter upp era processer och är behjälplig vid justeringar av redovisningssystem.

Ni överväger att bygga upp en intern skattefunktion, men av olika skäl vill ni inledningsvis ha en Tax Interim-specialist, exempelvis för att utvärdera behovet av en intern skattefunktion eller för att ni ännu inte hittat rätt kandidat.

Ni behöver  förstärka skattekompetensen på företaget på grund av arbetstopp (exempelvis deklarationssäsong och kvartals-/årsbokslut) eller ett stort projekt (förvärv, omstrukturering, fusion, verksamhetsförändringar m.m.).

Ni har en ordinarie skattejurist som är frånvarande eller har sagt upp sig (föräldraledighet, tjänstledighet, sjukfrånvaro eller annat skäl). 

Ni har noterat ökade regulatoriska krav på skatteområdet, exempelvis vad gäller obligatorisk skatterapportering (DAC6/MDR), internprissättningsdokumentation (transfer pricing), land-för-land-rapportering (CbC-rapportering) och ränteavdrag, och ni behöver en intern skattefunktion som sätter upp era processer och är behjälplig vid justeringar av redovisningssystem.

Orion Skatt tillhandahåller skattespecialister för inhyrning oavsett omfattning (heltid eller deltid, tidsbegränsat eller tillsvidare, punktinsatser eller projektbaserat).

Team

Efter min juristexamen började jag arbeta som skatterådgivare på EY tills att jag bestämde mig för att starta Orion Skatt under början av 2020. Jag har arbetat som skatterådgivare i 7 år med klienter inom de flesta branscher såsom bank, finans och försäkring, underhållning, industri och fastigheter. Jag har flera års erfarenhet inom svensk och internationell beskattning vad gäller både företag och individer. Under mina år som skatterådgivare har jag regelbundet hjälpt till med omstruktureringar, M&A, finansiella instrument, 3:12-regler, in- och utflyttningar samt inhämtande av dialogsvar och förhandsbesked.

Jag har även erfarenhet av att arbeta som skatteansvarig in-house.

Utöver skatterådgivning har jag även flera års erfarenhet av externa revisioner av skatt i större koncerners räkenskaper.

Erfarenheter

2020 – Orion Skatt
2020 – Allente (Interim Tax Manager)
2014 – 2020  EY
2014 Juristexamen, Stockholms Universitet

Medarbetare

Rudolph Haddad

Efter min juristexamen började jag arbeta som skatterådgivare på EY tills att jag bestämde mig för att starta Orion Skatt under början av 2020. Jag har arbetat som skatterådgivare i 7 år med klienter inom de flesta branscher såsom bank, finans och försäkring, underhållning, industri och fastigheter. Jag har flera års erfarenhet inom svensk och internationell beskattning vad gäller både företag och individer. Under mina år som skatterådgivare har jag regelbundet hjälpt till med omstruktureringar, M&A, finansiella instrument, 3:12-regler, in- och utflyttningar samt inhämtande av dialogsvar och förhandsbesked.

Jag har även erfarenhet av att arbeta som skatteansvarig in-house.

Utöver skatterådgivning har jag även flera års erfarenhet av externa revisioner av skatt i större koncerners räkenskaper.

Erfarenheter

2020 – Orion Skatt
2020 – Allente (Interim Tax Manager)
2014 – 2020  EY
2014 Juristexamen, Stockholms Universitet

Vad andra tycker om oss

Stephanie
Stephanie
2020-12-16
Rekommenderas varmt! Rudolph tar sig tid att förstå för att kunna rådge på bästa sätt. Han är strategisk och initiativtagande, flera saker hade vi inte tänkt på om han inte engagerat sig och lyft dem. Snabb, effektiv och ett personligt bemötande - stor skillnad mot de större firmorna där man som kund är en i mängden.
Marcus
Marcus
2020-10-07
Väldigt kunniga och proffsiga svar. Fick utmärkt rådgivning av Rudolph
Maria
Maria
2020-10-07
Mycket kunnig, engagerad och strategisk i sin rådgivning i komplicerade skattefrågor. Rudolph är lösningsorienterad och pedagogisk. Proffsig, rekommenderas varmt!
Peter Paul
Peter Paul
2020-10-07
Fantastiskt bemötande och väldigt proffsigt. Rådgivning i absolut toppklass!
Ralph Touma
Ralph Touma
2020-10-04
Fick riktigt bra hjälp av Rudolph i min fråga. Snabb, pedagogisk och proffsig!
Johan
Johan
2020-09-25
Bra service, snabbt svar och riktigt proffsiga! Juristen kunde ge svar på komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt och lösningsorienterat sätt. Jag kommer absolut använda mig av Orion Skatt igen! Tusentack för er!
Danny Asmar
Danny Asmar
2020-09-25
Toppen bra rådgivning! Engagerad och dedikerad.

Kontakta Oss

Skicka din fråga så återkopplar vi inom 24h

Orion Skatt AB
Regeringsgatan 48
111 56 Stockholm

08-520 276 56
kontakt@orionskatt.se

Org. nr: 559205-1451
Moms nr: SE559205145101